‘Nuacht na míosa ó Ghaelscoil Mhuscraí’

Tá naíonáin gnóthach don Nollaig. Our infant classes are busy decorating with their Christmas art. All classes are very busy preparing for their Christmas performances for our Seónna na Nollaig. Guímid Nollaig faoi shéan ‘is faoi mhaise daoibh ar fad!IMG_0394

Community