Well done Gaelscoil Mhuscrai!

Tá Blag na Scoile t’réis a bheith curtha ar an ngearrliosta don Eircom Junior Spider Awards, a thugann aitheantas do sár-úsáid na hidirlíona i scoileanna. Is mór an onóir é seo d’ár mblagálaithe agus don scoil!

Gaelscoil MhuscraiSpider award jpeg hortlisteeWhite (2) school blog has just been shortlisted for the 2014 Eircom Junior Spider Awards – this award recognises excellence in the use of the internet in schools. This is a great achievement for our school bloggers and the school. Go to http://www.gaelscoilmhuscrai.ie/blog.html to see our work.

Community